Logeerhuis

Er komt een eind aan de logeerweekenden, want het logeerhuis gaat sluiten per 1 januari 2018.

Het logeerhuis gaat sluiten

Er is besloten om de twee logeerhuizen in Dalfsen en Zuidhorn te sluiten. Het gat tussen de financiering vanuit de overheid en wat Sprank nodig heeft om de gewenste kwaliteit van logeerzorg te bieden, wordt steeds groter. De kwaliteit kan niet voldoende geborgd worden in de toekomst en de logeerhuizen zijn niet kostendekkend.

Alles overwegende is besloten om de logeerhuizen in Dalfsen en Zuidhorn te sluiten per 1 januari 2018. De sluiting van de logeerhuizen heeft impact op ongeveer vijftig logés en hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Daarom gaat Sprank in afstemming met de ouders/vertegenwoordigers, de gemeente, sociale wijkteams en het zorgkantoor op zoek naar het vinden van de juiste vervangende ondersteuning voor de logés.