Privacyverklaring Stichting Sprank

Stichting Sprank gaat zorgvuldig en volgens de wettelijke kaders om met uw gegevens. Alle informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring.

Privacyverklaring versie 1.0 (30 april 2018)